Όροι και προϋποθέσεις

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης , καθώς κάθε χρήση του ιστότοπου www.7elements.gr συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης που ορίζονται στο παρόν κείμενο. Με την πρόσβασή σας στον τόπο αυτό συμφωνείτε ότι για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με την χρήση και το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου θα ισχύει η νομοθεσία της Ελλάδας.

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο του ιστότοπου μας, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

Το περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση, δίαιτα, εξειδικευμένη διατροφή, θεραπεία. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που περιέχεται στον ιστότοπο www.7elements.gr. Εάν κάποιος επισκέπτης του www.7elements.gr βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τον συγκεκριμένο ιστότοπο, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

Η 7elements Natural Goods καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα όσον αφορά στην επιλογή και την ενημέρωση των περιεχομένων του Δικτυακού τόπου. Ωστόσο, η 7elements Natural Goods δεν εγγυάται την πληρότητα, ακρίβεια, την εγκυρότητα και επικαιρότητα, χρησιμότητα, αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στον παρόντα ιστότοπο. Η ευθύνη για κάθε κίνδυνο που τυχόν προκύψει σχετικά με το υλικό που εμπεριέχεται στον παρόντα ιστότοπο ανήκει σ’ εσάς.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου www.7elements.gr  αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητώς η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφορά, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. Τυχόν αντίθετες με την ανωτέρω απαγόρευση ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της 7elements Natural Goods. Η εταιρία ρητώς επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος για τη διεκδίκηση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκληθεί σε αυτήν.